Μια σειρά από 8 ευχάριστα παραμύθια με πλούσια εικονογράφηση και μικρά κείμενα.
Στο τέλος κάθε βιβλίου υπάρχουν σελίδες για να τις χρωματίσουν τα παιδιά.

athan01

athan02

athan03

athan04

athan05

athn06

athan07

athan08

Τα παραμύθια αυτά μαζί μα άλλους 4 τίτλους κυκλοφορούν σε τόμους των  64 σελίδων με τίτλο
ΔΙΑΛΕΧΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Διαλεχτά Τεύχος 1
Διαλεχτά Τεύχος 1
Διαλεχτά Τεύχος 2
Διαλεχτά Τεύχος 2
Διαλεχτά Τεύχος 3
Διαλεχτά Τεύχος 3
Διαλεχτά Τεύχος 4
Διαλεχτά Τεύχος 4